fbpx

Work goes happy

Jaana Turunen

Tilaa Asiantuntija

Jaana Turunen

Jaana on toiminut yritysvalmentajana ja työyhteisöjen kehittäjänä 16 vuotta. Hänellä on laaja-alainen osaaminen organisaatioiden systemaattisesta kehittämisestä sekä johdon ja esimiesten valmennuksista. Jaana on positiivinen ja innostava valmentaja, joka ohjaa työyhteisöjä pitkäjänteisesti menestykseen.

Kiinnostuitko asiantuntijasta?

Pyydä tarjous tapahtumaasi.

Pyydä tarjous

Jaana tarjoaa monipuolisesti palveluja organisaatioiden liiketoiminnan kehittämiseen:

Seminaarit ja koulutuspäivät
Osallistujia innostavia ja konkreettisia toimenpideajatuksia herättävät seminaarit sekä koulutukset (0,5–1 pv) yrityksille tai erilaisille ryhmille. Tilaisuuksissa viestittyy laaja-alainen osaaminen ja kokemus organisaatioiden erilaisista tilanteista ja niihin ratkaisujen löytämisestä. Osallistujat saavat paljon eväitä omaan johtamiseen ja esimiestyöhön niin, että niitä on helppo lähteä viemään myös käytäntöön. Tilaisuudet ovat vuorovaikutteisia ja osallistavia.

Työelämän kehittämisohjelmat
Systemaattisen ohjelman avulla voidaan kehittää organisaation toimintaa osallistamalla työntekijät, esimiehet ja johto. Auttaa saavuttamaan selkeitä mitattavissa olevia tulosparannuksia sekä lisäämään kilpailukykyä (6–12 kk).

Johdon ja esimiesten valmennukset
Valmennusten tavoitteena on selkiyttää ja helpottaa johtamista sekä auttaa johtajia ja esimiehiä tunnistamaan oman johtamisen merkitys henkilöstölle ja liiketoiminnan tulokselle. Valmennukset voidaan toteuttaa intensiivisesti esim. kolme kertaa kahden kuukauden aikana tai laajemmin yhden vuoden ajan, joka sisältää sovittujen asioiden toteutumista sekä seurantaa. Valmennukset sekä yksilöille että ryhmille (1–8 krt/ryhmä tai johtaja).

Muutosjohtamisen kehittämisohjelmat ja valmennukset
Kehittämisohjelma edistää muutosprosessin onnistunutta läpimenoa ja saa johdon, esimiehet ja työntekijät toimimaan tuloksellisesti muutoksesta huolimatta (6–12 kk). Ohjelmassa käytetään erilaisia menetelmiä sekä luodaan muutoksen sisäiseen toteutumiseen työyhteisöryhmiä esim. muutosagenttiryhmät. Voi olla myös 1–3 päivän mittaisia esimiesten ja johdon intensiivivalmennuksia, joilla lisätään muutosprosessin läpiviemisen onnistunutta osaamista.

Organisaation tutkimukset ja lähtötilannekartoitukset
Tutkimusten avulla tunnistetaan organisaation vahvuudet, kehittämiskohteet sekä ne konkreettiset asiat, joihin työyhteisössä kaivataan muutosta. Tutkimus on usein pohjana organisaation kehittämistoimenpiteille tai esim. esimiesten valmennukselle. Tutkimusten avulla päästään suoraan oikeisiin asioihin, jolloin kehittyminen on tehokasta.