Work goes happy


Yhteistyökumppanit

Ilmarisen tehtävä on varmistaa, että sen asiakasyritysten henkilöstö saa työstään ansaitsemansa eläkkeen. Huolehdimme lähes 900 000 suomalaisen eläketurvasta, edistämme parempaa työelämää ja autamme asiakkaitamme menestymään. Kaikki palvelumme tähtäävät siihen, että Ilmarisen asiakkaat voisivat hiukkasen paremmin. Parempaa elämää, ole hyvä.

http://www.ilmarinen.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija. Hyvinvointia työstä on visiomme, sillä hyvinvointi ja pidemmät työurat liittyvät kiinteästi yhteen. Terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia.

http://www.ttl.fi

Yksi elämä lupaa täyttä elämää kaikille
Päämääränämme on, että suomalaisten terveydentila kohenee suhteessa nykyisiin ennusteisiin tasa-arvoisesti riippumatta iästä, sukupuolesta, terveydentilasta, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta tai etnisestä taustasta.
Teemme työtä terveemmän Suomen puolesta.

http://www.yksielama.fi